"בריונות מקוונת" (Cyber Bullying)

בתוך כך התפתחה במהירות התופעה המכונה " בריונות מקוונות . " יש קושי מסוים בהגדרת הבריונות המקוונת , הן משום שמושג זה מאגד מספר רב של שיטות ודרכים לפגיעה , והן משום שבשונה מאלימות רגילה ייתכן שזהות התוקפן בבריונות המקוונת לא תהא ידועה לנתקף . לרוב מתרחשת בריונות זו מחוץ לתחומי המסגרת או בית הספר Dehue , 2013 ; Dooley , Pyzalski , &) . ( Cross , 2009 ; Elledge et al ,. 2013 ; Slonje , Smith & Frisen , 2012 טוקונגה ( Tokunaga , 2010 ) סוקר מספר רב של הגדרות שניתנו לבריונות המקוונת ואת הקשר ביניהן לבין הגדרותיה של בריונות סטנדרטית , ומספק הגדרה אינטגרטיבית של המונח . לדבריו , בריונות מקוונת היא " כל התנהגות המתבצעת על ידי פרטים או קבוצה באמצעים אלקטרוניים או במדיה דיגיטלית ( כל כלי הפרסום , ההפצה והשיתוף ברשת האינטרנט – דוא"ל , קבוצות דיון , אתרים , יומני רשת וכדומה , ( המשדרת שוב ושוב מסרים עוינים או אגרסיביים , שמטרתם לפגוע בזולת או לגרום לו לחוסר נוחות" . ( Tokunaga , 2010 , p . 278 ) העוסקים בנושא ממיינים את סוגי הפגיעה האפשריים של הבריונות המקוונת לכמה קטגוריות : ( 1 ) הטרדה ; ( 2 ) הפ...  אל הספר
מכון מופ"ת