אלימות ברשת החברתית

הקהילה החינוכית והציבור בישראל נרעשו בשנים האחרונות לנוכח התאבדותם של תלמידים כתגובה להתעללות אלימה שהופנתה כלפיהם ברשת החברתית . גם אם תגובות קיצוניות כהתאבדות הן נדירות , מסתבר כי עשרות אלפי תלמידים חשופים מדי יום לאלימות מסוג זה , שכן התופעה של בריונות ברשת החברתית נעשתה שכיחה ביותר . בממוצע 8 % מן התלמידים , על פי הסקר שערכה " הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך" ( ראמ"ה ) – " ניטור רמת האלימות בבתי הספר 16 % ו- , " בממוצע , על פי דוח " ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט" של מרכז המחקר והמידע של הכנסת [ ממ"מ ] מדווחים כי היו קורבן לאלימות מקוונת . ההסלמה החדה בתופעה מחייבת את אנשי החינוך ואת אנשי המערך המסייע והטיפול לחרוג מן העמדה המתגוננת של דיון באירוע ספציפי , או ייחוס התופעה לקבוצת תלמידים חריגה , ולפתח במהירות מתודולוגיה שיטתית ומבוססת – עיונית ומעשית – להתמודדות עם התופעה ההרסנית . הייעוץ החינוכי אמור , ברוח הפרדיגמה המיטבית והפרדיגמה המערכתית המנחות כיום את זהותו המקצועית , למלא תפקיד מרכזי במאבק בתופעה זו . נסתפק כאן בהצגת סקירה קצרה של התופעה , מכמה מהיבטיה הרלוונטיים למקצוע היי...  אל הספר
מכון מופ"ת