שער חמישי במבט לעתיד

ההתפתחות המואצת בתחום הטיפול , הייעוץ והחינוך של ילדים ובני נוער , וריבוים של עיסוקים ומקצועות סמוכים בתחומי הסיוע הרגשי-נפשי-התנהגותי – כל אלה מגבירים את הצורך להבהיר כי הייעוץ מייצג זהות מקצועית שונה , אחרת ונבדלת . למעשה , הנושאים שבהם עוסקים היועצים נמצאים בתהליך של הוספת מטרות מבלי שנגרעת אף לא אחת מן המטלות המסורתיות . כך מוצא הייעוץ את עצמו מנסה מצד אחד להגן על ליבת זהות מקצועית משותפת ולהבהיר את תחומי סמכותו המקצועית , ומצד שני , כפי שנאמר לאורך הספר , הוא משתדל להתאים את עצמו ולהיות רלוונטי למציאות חברתית המשתנה בקצב מואץ . תפקידה של המנהיגות המקצועית ליצור את האיזון העדין שבין שימור וחידוש באמצעות אמירה צלולה ובהירה לגבי זהות המקצוע , תוך כדי ניטור זהיר של ההתאמה הנדרשת למציאות המשתנה . בשער זה מוצגים שני נושאים שהייעוץ נדרש להתייחס אליהם תוך נקיטת יוזמה פרואקטיבית ויצירתיות . הראשון – הייעוץ בעולם האינטרנט – הוא דוגמה מובהקת לצורך של המקצוע להתאים את עצמו להתפתחויות הטכנולוגיות , המעצבות מציאות חברתית וירטואלית חדשה . זהו שינוי שמקורו חיצוני למקצוע . השני – ייעוץ וצדק חברתי ...  אל הספר
מכון מופ"ת