תרשים ‭:4‬ פרופילים של שחיקת יועצים חינוכיים בישראל על פי ציונים מתוקננים של שאלון השחיקה