שחיקה בקרב יועצים חינוכיים

אדם , ברגישות לסבלו של הזולת וברצון לעזור לו , המפגש הבלתי-אמצעי בין המסייע למסתייע , עוצמת היחסים הבין-אישיים שבתפקיד וכן העומס והיקף המקרים הנמצאים באחריותו של המסייע עלולים להאיץ את תהליכי השחיקה . כיום מאפיינות את מקצועות הסיוע כמה קבוצות גורמים התורמות לשחיקה : ( א ) דרישות תפקיד גבוהות אל מול משאבים מוגבלים , עומס עבודה , חוסר יכולת להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות , העדר כלים לניהול ההתמודדות המקצועית , מיעוט התמיכה החברתית , חוסרים במשוב מקצועי , עמימות תפקידית וקונפליקט תפקידי (; Lee , Baker , & others , 2007 ) ( ב ) הצורך להתמודד עם מסגרת טיפולית קצרת טווח , לדווח על תוצרי העשייה הייעוצית ולהתעדכן בהתחדשות מחקרית ותאורטית של יותר מדיסציפלינה אחת (; Osborn , 2004 ) ( ג ) המאפיינים האישיים של היועץ , ציפיותיו והתקדמותו המקצועית . יתר על כן , הואיל והכלי החשוב ביותר בעבודתו של האדם הוא אישיותו , כישלון בתפקיד המקצועי עלול להיחוות גם ככשל ביכולתו כאדם . תהליך השחיקה המקצועית של אנשי מקצועות הסיוע מתואר כתהליך תלת- שלבי : ראשיתו בתשישות רגשית של העובד ; בהמשך העובד מגיב בהתרחקות , בהי...  אל הספר
מכון מופ"ת