תפיסת האקלים הפסיכולוגי של יועצים חינוכיים

בהצגת העולם הפנימי של היועצת באמצעות מודל הרווחה הנפשית תואר קודם לכן כל אחד מהאפקטים החיוביים והשליליים בנפרד . עתה יוצג מודל האקלים הפסיכולוגי של ג'יימס וג'יימס , ( James & James , 1992 ) המספק מפה כוללת ומקיפה של כל המרכיבים גם יחד . המושג " אקלים פסיכולוגי" הוא רב-ממדי ומורכב ממספר רב של קטגוריות , וקיימת שונות רבה בהגדרותיהם של חוקרים רבים את הממדים המרכיבים אותו . בסיכומו של דבר הוא מוגדר כהערכה רגשית-קוגניטיבית של הפרט את התנאים המצביים-סביבתיים שבהם הוא נמצא . הערכת הפרט את סביבתו מתוארת כתהליך שבו משולבת התפיסה " מה נמצא שם" – תפיסה תיאורית אובייקטיבית – עם סכמות סובייקטיביות . הערכתו של הפרט את סביבת העבודה שלו מושפעת מצרכיו , מרצונותיו , מהתנסויותיו ומערכיו . לפי חוויותיו מגבש הפרט את תפיסת הסביבה , וזו בתורה קובעת במידה רבה את התנהגותו , ולהפך . כלומר מדובר בתהליך מעגלי ודינמי , מורכב ותמידי . כסיף-נחמן ( 2000 ) חקרה את מפת האקלים הפסיכולוגי של היועצים החינוכיים בישראל . במחקרה השתתפו 1 , 779 יועצים חינוכיים 84 % כ- ) מכלל היועצים שהיו מועסקים בעת איסוף הנתונים . ( הם השיבו...  אל הספר
מכון מופ"ת