אפקטים חיוביים בעבודת היועצת החינוכית

בחירה בנתיב קריירה מסוים והתמדה בו עמדו במרכזו של השער הקודם , שבו תואר מעגל החיים המקצועי של היועצים החינוכיים . על כן נסתפק כאן בהתייחסות למושג הלימה ( fit ) שטבע פרסונס בתחילת המאה ה-20 לשם תיאור הקשר בין אישיותו של הפרט לבין הקריירה המקצועית שבה בחר . מרבית התאוריות בתחום מתבססות על גישת התאמת תכונות ( Factor-Trait Approach ) לבחירת קריירה ויישומה . ההנחה היא כי לכל אדם מאפיינים ייחודיים , ובכל סביבת עבודה יש לשאוף להתאמה המרבית האפשרית ביניהם : האדם יתאים לסביבה והסביבה תתאים לו . ( Betz , 2008 ) סופר ( Super , 1980 , 1990 ) מרחיב את היריעה לגבי האופן שבו מיושמת התפיסה העצמית של הפרט ( concept-self ) בקריירה שלו . בדומה לכך הולנד ) Holland , 1966 , 1973 , 1985 , 1992 , 1994 , 1997 ( דן בהלימה בין אישיותו של הפרט לסביבת עבודתו . ואכן , יועצות רבות שרואיינו במחקרים המוצגים כאן הדגישו בדבריהן את האפקט החיובי של הבחירה וההתמדה במקצוע הייעוץ החינוכי , הנותנות מענה אופטימלי לאישיותן ולצורכיהן הפסיכולוגיים . סטגר , קשדן ואוישי Steger , ) ( Kashdan , & Oishi , 2008 מתקפים את הטיעון כי פעי...  אל הספר
מכון מופ"ת