הבהרת המושג

המושג " רווחה נפשית" מתייחס להערכה הסובייקטיבית של האדם את איכות חייו כמצרף של מרכיבים רגשיים וקוגניטיביים Mitchell , Vella-Brodrick , ) . &( Klein , 2010 המושג כולל בתוכו מרכיבים רבים ומגוונים , המתייחסים לתגובות אפקטיביות על התנסויות , על חוויות , על אירועים ועל התרחשויות בחייו של האדם . רווחה נפשית סובייקטיבית נתפסת כמאפיין יציב בחייו הרגשיים של הפרט , ויש לה מתאם גבוה עם מאפיינים אישיותיים נוספים כמו החצנה , חוללות עצמית ואופטימיות . ( Eid et al ,. 2003 ) גם אם אירועים דרמטיים משנים את הרווחה הנפשית הסובייקטיבית של הפרט בנקודת זמן מסוימת , השינוי הוא זמני בלבד – והיא תשוב לרמה האופיינית לו בתוך זמן קצר יחסית . ( Page , 2005 ) מסתבר כי גם השפעתם של אירועים דרמטיים נידונה לשחיקה , והפרט מסתגל אליהם – לטוב או לרע – במהירות רבה יחסית . ( Suh , Diener , & Fujita , 1996 ) המרכיב הרגשי של הרווחה הנפשית הסובייקטיבית כולל את מצרף הרגשות החיוביים והרגשות השליליים שהאדם חווה בתגובה לגירויים פנימיים וחיצוניים . האפקט החיובי מתואר כשכיחותם של רגשות כגון שמחה , סיפוק , חיבה , אהבה , הנאה , אושר ...  אל הספר
מכון מופ"ת