היועצת והיועצת הבכירה

ליועץ החינוכי יש שניים הממונים עליו : מנהל בית הספר שבו הוא עובד והמפקח על היועצים החינוכיים מטעם משרד החינוך . יחסי הגומלין בין היועץ לבין שני הממונים הללו שונים בתכלית מבחינת מבנה הקשר ביניהם , תוכני פגישותיהם וההליכים הגלויים והסמויים המתנהלים ביניהם . דינמיקת היחסים עם מנהל בית הספר תוארה קודם לכן , ועתה נפנה את מבטנו אל המפקח על הייעוץ ואל הקשר בינו לבין היועצים שבאחריותו . למפקחים על הייעוץ שמור תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות המקצועית של המקצוע . הם החוליה המקשרת בין מדיניות משרד החינוך , כפי שהיא מועברת להנהלת שפ"י , לבין ה"שדה . " המפקחים על הייעוץ הם האחראים לעיצוב ולהכוונה המקצועית של היועצים החינוכיים בדגש על ביצוע המדיניות , הסטנדרטים והמטרות הנקבעים על ידי הנהלת אגף הייעוץ בשפ . "י באגף הייעוץ בשפ"י עובדים כ-45 מפקחים על הייעוץ , שלאחריותם נתונים קרוב 5 , ל-000 יועצים . בממוצע היחס הוא אפוא מפקח אחד על כמאה יועצים ; אלא שבעניין זה קיימת שונות רבה , ומספר היועצים בתחום אחריותו של המפקח על היועצים נע בין כחמישים לכמאתיים . אחד הגורמים לשונות כה גבוהה הוא השיוך הסקטוריאלי , שכן אחר...  אל הספר
מכון מופ"ת