היועץ החינוכי והעובד הסוציאלי

העובד הסוציאלי הוא משלים תפקיד של היועץ החינוכי ומייצג בעניינו אותה קבוצה של משלימי תפקיד המצויים , במודל האקולוגי שהוצג לעיל , במסוסיסטם ( system-meso ) של סביבת היועץ ובית הספר . הקשר – המבנה , התוכן והתהליכים – בין העובדים הסוציאלים לבין בית הספר בכלל , והיועצים החינוכיים בפרט , אינו מוכתב פורמלית , אלא הוא תוצר של שיתופי פעולה יזומים על ידי ממלאי התפקיד בפועל . לפיכך קיימים דפוסים אפשריים רבים של יחסי גומלין בין בתי הספר לבין העובדים הסוציאלים . יחסים אלה מושפעים ממאפיינים אובייקטיביים , כגון גודל היישוב , מספר העובדים הסוציאלים בלשכת הרווחה , מספר יחידות המשנה בלשכת הרווחה ( היחידה לנערה במצוקה , היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי , היחידה לקידום נוער ועוד , ( מדיניות לשכת הרווחה המקומית , וכן מן המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של אוכלוסיית היישוב . נוסף על כך , ביישובים שונים מתפתחים דגמים מגוונים של עבודת לשכות הרווחה . יש יישובים שבהם חלוקת העבודה בין העובדים הסוציאלים בלשכה היא גיאוגרפית , על פי אזורים ושכונות . במקרים כאלה בית הספר נמצא בקשר קבוע עם עובדת סוציאלית מסוימת , המשויכת לאזור ....  אל הספר
מכון מופ"ת