היועצת והפסיכולוג

שאלת זהותו המקצועית של היועץ החינוכי מתחדדת כאשר בוחנים את יחסי הגומלין בינו לבין הפסיכולוג החינוכי . מבין כל המקצועות שבמערך החינוכי הרחב , הממשקים והחפיפות בין שני מקצועות אלה הם הרבים ביותר . יתר על כן , מורכבותם של יחסים אלו מתבהרת לנוכח המציאות שבה שני המקצועות גם יחד מצויים בתהליך בירור מורכב ומתמשך של זהותם המקצועית – וכל זאת בעידן שבו שיתוף פעולה ועבודת צוות הם עקרונות מנחים מחייבים , ועל כן מתקיימות אינטראקציות תכופות יחסית בין שני אנשי מקצוע אלה . היוקרה המקצועית של הפסיכולוגים היא הגבוהה ביותר מבין אנשי המערך המסייע לילדים ולבני נוער במערכת החינוכית ( הפסיכיאטרים , שיוקרתם גבוהה יותר , שייכים למערך הרפואי ואינם חלק אינטגרלי מן המערך המסייע החינוכי , ( ובתוך כך גם גבוהה יותר מזו של היועצים החינוכיים . שיוכם הפורמלי של הפסיכולוגים הוא לאגף החינוך ברשות המקומית . כדי לקיים שירות פסיכולוגי-חינוכי בכל היישובים בארץ , שפ"י מקצה תקני פסיכולוגים 68 % ) מכל תקן ) לרשויות המקומיות על פי מפתח תקינה , המבוסס על מספר התלמידים במסגרות החינוך הרגיל ובחינוך המיוחד על פי שכבות גיל וסוגי המסג...  אל הספר
מכון מופ"ת