רכזת צוות הייעוץ

את תפקיד רכזת צוות הייעוץ אפשר לראות כמקביל לתפקידיהם של מנהלי ביניים בארגונים ציבוריים או ראשי צוותים ורכזי מקצוע בבתי הספר . מנהלי הביניים בארגונים ממוקמים בין שתי קבוצות של נושאי תפקיד : בין מנהליעל לבין עובדים ישירים ( בודואן ופרגמן , . ( 2003 בדומה לכך מוגדר תפקידם של ראשי צוותים בלשכות לשירותים חברתיים כסוג מסוים של מנהלי ביניים , ונכללות בו הפונקציה המינהלית , הפונקציה החינוכית והפונקציה התמיכתית . בתוך בתי הספר תפקיד רכז המקצוע הוא מוכר ומבוסס , ואפשר לראות בו פונקציה במערך התפקידים הבית ספרי . אף שתפקיד רכזת צוות הייעוץ אינו חדש , ויש להניח כי ברוב חטיבות הביניים , החטיבות העליונות ובתי הספר השש-שנתיים אחת היועצות מוגדרת כ"רכזת צוות הייעוץ , " התפקיד כמעט לא נחקר ( רז , . ( 1999 על כן שרה גבעון וליאת אדרי בחרו בו כנושא במסגרת סמינריון מחקר : " רכזת צוות יועצות – להיות או לא להיות . " ? הן ביקשו להאיר באמצעות ראיונות עומק שערכו עם רכזות של צוותי ייעוץ , כיצד הן תופסות את תפקידן , כיצד מתבצעת הבנייתו וכיצד הן חוות אותו . מממצאיהן מסתבר כי לרוב הרכזות נודע על המינוי באופן בלתי-פו...  אל הספר
מכון מופ"ת