צוות הייעוץ הבית ספרי

מקצוע הייעוץ החינוכי מאופיין בבדידות מקצועית רבה . למעלה ממחצית היועצות משמשות כיועצת היחידה בבית הספר , ולאחרות יש עמיתה אחת או יותר בבית הספר ; בממוצע יש בכל אחד מבתי הספר במדינת ישראל שתי יועצות ( ארהרד , . ( 2008 פורום קבוע של יועצות העובדות באותו בית ספר – צוות הייעוץ – היה עשוי לספק למשתתפות בו את כל ארבעת סוגי התמיכה : רגשית , הערכתית , אינסטרומנטלית ואינפורמטיבית , ( Siwek , 2008 ) שתרומתם לתפקוד ולרווחה הנפשית היום-יומיים היא חיונית . בפועל , התמיכה שהיועץ יכול לקבל בתוך בית הספר מממלאי תפקידים אחרים היא מוגבלת , שכן הם אינם משתייכים לקבוצה המקצועית האורגנית שלו . ואילו התמיכה המקצועית שהיועץ משווע לה מצויה מחוץ לארגון המעסיק אותו ואינה בהישג ידו בעת שהוא נזקק לה . נוסף לתרומה שעשוי היה צוות הייעוץ להרים ליועצת ברמה הפרטנית , תרומתו כישות מקצועית לתכניות , לנושאים ולתהליכים בית ספריים יכלה להטביע חותם מקצועי ברור . לצוות הייעוץ המשמיע את קולו פה אחד בקבלת החלטות ובעיצוב המדיניות הבית ספרית עשוי להיות משקל סגולי ויכולת השפעה רבה – למשל בקידום החלטה כי שיפור האקלים הלימודי-חברתי...  אל הספר
מכון מופ"ת