היועץ כחבר בהנהלת בית הספר

תפיסת התפקיד הראשונית של הייעוץ החינוכי ( מלינובסקי ומלינובסקי , ; 1964 קלינגמן , ( 1982 הייתה מוגבלת לייעוץ לתלמידים ולא הועלתה בה כלל האפשרות כי היועץ יהיה שותף למנגנונים ולתהליכי קבלת ההחלטות בבית הספר . תפיסה זו משתקפת במחקרי הייעוץ הראשונים , שבהם המשתתפים אף לא נשאלו אם הם מקצים חלק מזמן עבודתם למפגשים עם מנהל בית הספר ולישיבות ההנהלה ( מאיר , . ( 1966 יועצים נחשונים ( ולמען הגילוי הנאות – אני הייתי הראשונה מביניהם , ( שהצטרפו עוד בתחילת שנות השבעים לפורום של הנהלת בית הספר , זכו לקיתונות של ביקורת מצד עמיתיהם היועצים , וגם מצד הממונים עליהם מטעם משרד החינוך ( היועצים הבכירים והנהלת הייעוץ . ( הם נחשבו ל"בוגדים" העוברים למחנה השני , שכן מקומו של היועץ נתפס לצד התלמידים ולא לצד ההנהלה במערך התפקידים הבית ספרי . המתנגדים חזרו והעלו שני טיעונים : ( א ) חברותו של היועץ בהנהלה תרחיק את התלמידים ממנו , שכן הם יראו אותו כחלק מן " הממסד" ולא כעומד לצדם ; ( ב ) ההשתתפות בפורום ההנהלה תחייב את היועץ לפעול ברוח ההחלטות המתקבלות בה , ותמנע ממנו את האפשרות להיאבק עם או עבור התלמידים בהחלטות א...  אל הספר
מכון מופ"ת