היועץ החינוכי והמנהל

נראה כי לא יהיה בכך משום הגזמה אם נאמר כי תפקידו של מנהל בית הספר כיום הוא תפקיד מורכב וקשה עד מאוד . להבדיל מפרופיל התפקיד הביורוקרטי המסורתי של העומד בראש היררכיית הסמכות של בית הספר – המנהל בה"א הידיעה – המושג הרווח כיום הוא " מנהיג חינוכי , " המעיד על תפיסה שונה לחלוטין מזו של בעל התפקיד העומד בראש המוסד החינוכי ( אופלטקה , . ( 2012 משימותיו של המנהל הן רבות ומגוונות , החל במשימות ביורוקרטיות-מינהליות וכלה במשימות פדגוגיות-חינוכיות . ככל שגוברות האוטונומיה של בתי הספר והתביעה המופנית אליהם להוכיח אחריותיות , ( accountabiliy ) כך נעשה מארג הציפיות של כל בעלי העניין ממנהל בית הספר צפוף יותר ומכיל ציפיות מנוגדות וסותרות , שלא קל לשלב ביניהן . בעוד סמכותו הפורמלית של המנהל בזיקה לכל עובדי ההוראה בבית הספר היא מוגדרת , לא כך הדבר בהיבט המקצועי של סמכות זו . במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך שמור לכל מקצוע לימודים מפקח-מרכז ( מפמ"ר ) ייחודי , הממונה על הוראת המקצוע בבתי הספר . גם ליועץ החינוכי , הנמנה עם סגל עובדי ההוראה של בית הספר , יש – מלבד המנהל הישיר בבית הספר , שהוא הסמכות המינהלית –...  אל הספר
מכון מופ"ת