תרשים ‭:3‬ מאפייני השיח הייעוצי בשיחות בין יועצות לנועצים/ות לקוח מתוך: זץ, ‭,2008‬ עמ' ‭.21‬