תפקיד, משלימי תפקיד ומה שביניהם

במערך התפקידים נמצא ' ממלא התפקיד' , ( actor ) והתפקיד מתבצע מול אחרים המוגדרים כ'משלימי תפקיד' Biddle & Thomas , 1966 ;) ( role partners ) Goffman , 1959 ; Katz & Kahn , 1978 ; Levinson , 1959 ; Merton , 1957 ; . ( Mitchell , 1982 מרטון ( Merton , 1957 ) הוא שטבע את המושג ' מערך תפקידים' ( set-role ) בחקר המבנה החברתי והמנגנונים המסייעים להסדרת יחסי הגומלין בין חלקיו . למושג ' תפקיד' שמור מקום מרכזי בתאוריות הנסבות על ארגונים , שכן ארגונים הם למעשה מערכות של תפקידים , ויחסי הגומלין שבין ' ממלא התפקיד' לבין 'משלימי התפקיד' יוצרים את 'מערך התפקידים' . ( Katz & Kahn , 1978 ) יחסי הגומלין בין ' ממלא התפקיד' – במקרה שלנו היועצת החינוכית – לבין ' משלימי התפקיד' הם דינמיים , משתנים תדיר ותלויי הקשר . לדוגמה , ליועצת החינוכית עשוי להיות קשר בונה , יעיל , פורה , יצירתי ומעצים עם מחנכת כיתה ג . 1 לעומת זאת עם מחנכת ג 2 אין לה כמעט קשר , או שקיים ביניהן קשר שלילי . דוגמה זו , הלקוחה מחיי היום-יום , היא תוצר של מכלול גורמים שאפשר למפותם ולהסביר אותם באמצעות המודל הקלסי של אפיזודת התפקיד , שאותו ה...  אל הספר
מכון מופ"ת