"היום שאחרי" – הפרישה מן הייעוץ החינוכי

שלב הפרישה מן העבודה מעמיד בפני העובד מחויבות לארגן מבנה חיים חדש בסגנון שונה , המתאים לחיי הפורש או הפורשת מן העבודה – כגון התנתקות ממושג ה'עצמי' המקצועי ; הסתגלות למושג ' עצמי' לא מקצועי ; התמודדות עם הערכת החיים שעברו ; והסתגלות לאורח חיים שונה ובלתי-מוכר S avickas , ) . ( 2002 תהליך הפרישה מציב בפני הפורש שני אתגרים התפתחותיים : מצד אחד הסתגלות לאובדן העבודה ולתפקיד החברתי שהיא מציעה ; ומצד שני הסתגלות לחיים של גמלאית או גמלאי ובנייה של סגנון חיים מספק ומשביע רצון Kloep ) & Hendry , 2006 ; Leung & Earl , 2012 ; S ollinge & Henkens , 2008 ; . ( Stephan , Fouquereau & Fernandez , 2008 הדימוי של תקופת הפרישה מן העבודה עבר תמורה מרחיקת לכת בעשורים האחרונים . בעבר סימנה הפרישה תקופה של מוגבלות פיזית ותלות כלכלית , והפורש או הפורשת נתפסו כמי שסיימו את שליחותם החברתית – זקנים ולא יעילים . הפרישה הצטיירה כאירוע לחץ משברי , הגורר אחריו תגובות שליליות סימפטומטיות , כמו חרדה ודיכאון . עם הארכת תוחלת החיים והעלייה באיכות החיים בעולם המערבי הולכת ומשתנה התפיסה של שלב זה במעגל חיי האדם . היא מתח...  אל הספר
מכון מופ"ת