שנת המעבר (טרנספורמציה) – מסטודנטית ליועצת

השנה הראשונה של הכניסה למקצוע היא חד-פעמית , ייחודית ולא הפיכה . הסטודנט שנעשה עתה לעובד נמצא בתהליך של חברות ארגוני , המתרחש בו-זמנית בשתי רמות : א . ברמת המקרו מתרחשת אצלו למידה של התרבות ושל האקלים הארגוני , על רבדיו הגלויים ובעיקר הסמויים . העובד החדש לומד את מערכת הערכים , הנורמות ודפוסי ההתנהגות הנהוגים בארגון שאליו הצטרף . הוא בוחן את הארגון , מפרש את פעולותיו , מעריך את מידת אמינותו ומחויבותו לעובדיו ומתוודע אל מערכת התגמול האינסטרומנטלית והסימבולית הארגונית ( בלט , . ( Dawis , 2005 ; 2002 ב . ברמת המיקרו לומד העובד החדש את אופן הביצוע של המקצוע ושל התפקיד המסוים שלו בתוך הארגון שעכשיו הוא חלק ממנו . הוא משתדל לעמוד על יחסי הגומלין בינו לבין המנהל שלו ועל רמות הדיווח והבקרה ביניהם , על מידת העצמאות והאוטונומיה התפקודית שלו , על דרכי התקשורת הפורמלית והבלתי-פורמלית ביניהם ועל התעדוף של המנהל בכל הקשור למטלות התפקיד . ) Louis , 1980 ( תחושת חוסר הוודאות שחווה העובד החדש עלולה להתגבר אם נוצר מצב שבו גם המועמד וגם הארגון מציגים את עצמם באופן אטרקטיבי ובלתיריאלי , עד כדי חוסר אמינות...  אל הספר
מכון מופ"ת