להיות סטודנטית לייעוץ חינוכי

השלב התחום בבירור – " לימודים במוסד להשכלה גבוהה" – של מקצועות יישומיים כמו ייעוץ חינוכי מוגדר כשלב החברות הפרופסיונלי . בפרק זמן זה על הסגל האקדמי של תכנית ההכשרה להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים ידע , כלים ומיומנויות בהיבט האידאולוגי , התאורטי והפרקטי כאחד . ( S exton , 1998 ) בתכניות ההכשרה לתואר השני בארץ ובעולם מצויים – ביחס זה או אחר – שלושה מוקדי לימוד המשלימים זה את זה : למידה עיונית רחבת תשתית ועדכנית , התנסות בעבודת שדה במוסדות חינוך המלווה בהדרכה הולמת , ורכישת מיומנויות וכישורים להתערבויות מקצועיות בכל הרמות ( שם . ( ההתנסות המעשית ( סטאז ( ' כמרכיב אורגני בתכנית נועדה לספק לסטודנטים הזדמנות לבחון את עצמם בסביבה קרובה ככל האפשר לסביבת העבודה העתידית , ובתוך כך להטמיע , ליישם ולהעביר את הידע ואת הכישורים לעשייה בפועל . פרק הזמן של הלימודים בתכנית מהווה לסטודנטיות ולסטודנטים שלב משמעותי בתהליך האקספלורציה שלהם לפני כניסתם לעולם העבודה . בשלב הלימודים הם נפגשים בו-זמנית עם עולם האקדמיה מחד גיסא ועם סביבות העבודה מאידך גיסא , ומתאפשר להם לחקור את הסביבה ולראות את עצמם כחלק ממנה . (...  אל הספר
מכון מופ"ת