הבחירה בלימודי ייעוץ חינוכי

מה מניע אנשים לבחור , כהעדפה ראשונה או כברירת מחדל , בלימודי ייעוץ חינוכי ? המודעות למניעים אלה היא חלק בלתי-נפרד מתהליך ההכשרה בתחילה וההתפתחות המקצועית בהמשך , ועל כן כל הנוגע לשאלה זו הוא בעל חשיבות רבה לסגל ההוראה בתכניות האקדמיות האמון על מלאכת ההכשרה , וכן למופקדים על הייעוץ , שיקלטו לאחר זמן את " פרחי הייעוץ" Corey & Corey , ) . ( 1998 ואכן , מסקירת הספרות הרלוונטית החוקרת את הניסיון לייחד את היועצים מן הבוחרים במקצועות אחרים , אנו למדים רבות על מניעיה של הבחירה בנתיב קריירה המשתייך למקצועות הסיוע בתחום בריאות הנפש . ( Kottler , 1993 ) את ההסברים השכיחים אפשר למיין לשלוש קטגוריות עיקריות . . 1 הבחירה במקצועות אלו כמקור לסיפוק מקצועי – התפיסה כי הפעולות הקשורות לסיוע לזולת מקנות , מעצם מהותן , סיפוק לעוסקים בהן : מכוח השאיפה להשפיע ולשנות ; הצורך להחזיר טובה תחת טובה ; מתן ביטוי לדאגה לזולת ; תחושת עצמאות וגיוון בתוכני העשייה המקצועית ; יוקרה הקשורה למקצוע ; צמיחה אישית ועוד Brown & Lent , 1992 ; Corey &) . ( Corey , 1998 ; Guy , 1987 ; Martson , 1984 . 2 הבחירה במקצועות אלו כמענ...  אל הספר
מכון מופ"ת