תאוריית הקריירה החברתית-קוגניטיבית (SCCT, Social Cognitive Career Theory)

בו בזמן ש"תאוריית התאמת התכונות" חגגה זה כבר מאה שנה , ו"התאוריה ההתפתחותית" של סופר - יובל שנים , " תאוריית הקריירה החברתית-קוגניטיבית" היא חדשה יחסית , אך בשנים האחרונות היא זוכה לתשומת לב רבה . תרומתה לחקר הקריירה של נשים רבה במיוחד , ועל כן היא רלוונטית לדיון בזהות של מקצוע הייעוץ החינוכי , שרובן המכריע של העוסקות בו הן נשים . תאוריה זו , שפיתחו לנט , בראון והאקט , ( Lent , Brown , & Hackett , 1994 , 2000 ( היא הרחבה של תאוריית החוללות העצמית של בנדורה ( Bandura , 1977 ) למודל מקיף , הכולל את התפתחות ההעדפות , הנטיות וקבלת ההחלטות . שלוש אבני היסוד של התאוריה קשורות לשלושה " משתנים אישיותיים" – אמונות על החוללות העצמית , ציפיות התוצאה ומטרות אישיות . " אמונות על החוללות העצמית" כמושג שטבע בנדורה הוא הערכת האנשים את יכולתם להשיג את הביצועים המצופים מהם . " ציפיות התוצאה" הן תפיסת התוצאות וההשלכות של ביצוע התנהגויות מסוימות . " מטרות אישיות" הן השאיפות לעסוק בפעילות מועדפת עליהם . המודל המורחב כולל גם משתנים כגון מגדר , וכן תכונות וערכים סביבתיים . ההנחה שמניחה תאוריה זו , המקבלת במה...  אל הספר
מכון מופ"ת