תאוריות התפתחותיות (Developmental Theories)

לפני למעלה מיובל שנים הביא דונלד סופר ( 1910-1994 ) למהפך בתאוריות על התפתחות קריירה . הרעיון שהגה , שהיה בשעתו חדשני ביותר , הוא : יש לראות את בחירת המקצוע לא כמאורע חד-פעמי בחיים , המתרחש באופן נקודתי , אלא כתהליך המשתרע על פני כל חיי האדם – ומכאן המושג " התפתחות קריירה . " סופר ( Super , 1990 ) טוען כי תהליך התפתחות הקריירה נמשך לאורך כל שנות חייו של האדם , ( span-life ) תוך התייחסות למגוון תפקידי החיים שהוא ממלא בו-זמנית בשלב נתון , ( space-life ) כתהליך מתמשך של מימוש התפיסה העצמית . הקריירה של האדם , הנמשכת לכל אורך חייו , כוללת מעברים , צרכים משתנים והערכה מחודשת של תפקידים , מחויבות וזהות . ( Herr , 1997 ) התאוריה כוללת כמה שלבים בהתפתחותו המקצועית של האדם , והימצאות בשלב מסוים איננה בהכרח קשורה לגיל , אלא מושפעת בעיקר מאישיותו של הפרט ומנסיבות חייו . כלומר התפתחות הקריירה על פי הגיל , כפי שהיא מוצגת במודל השלבים , היא סכמטית , שכן קיימים הבדלים אינדיבידואליים הן בתזמון התרחשותם של השלבים והן בעוצמת התפקידים השונים שהפרט ממלא בשלב נתון . בספרות המקצועית נכתב כבר רבות על חמשת הש...  אל הספר
מכון מופ"ת