תאוריית הסתגלות לעבודה (TWA: Theory of Work Adjustment)

תאוריה מרכזית נוספת בקטגוריה זו , ובמושג המאפיין אותה – E-P fit – פותחה על ידי דאוויס ולופקוויסט . ( Dawis & Lofquist , 1984 ) אם כי היא אינה כה מפורסמת כמו זו של הולנד , חשיבותה מרובה – שכן היא משלבת בין מודל ההתאמה לבין תאוריות של אינטראקציה , בתארה את יחסי הגומלין שבין עובדים לבין סביבת העבודה שלהם . כלומר מדובר בתאוריה דינמית של הסתגלות . היא מתבססת על שני מאפיינים אישיים מרכזיים : צרכים ומיומנויות needs and ) . ( skills לסביבות העבודה יש במקביל שני מאפיינים ארגוניים : מערכות התגמול ודרישות התפקיד . תאוריה זו מניחה שתי הנחות יסוד : ( א ) ככל שרבה ההלימה בין צורכי העובד לבין מערכות התגמול , המסוגלות המקצועית של הפרט ודרישות התפקיד – כן עולה שביעות הרצון מן העבודה . ( Hesketh & Griffin , 2005 , p . 261 ) ( ב ) כאשר העובד חווה אי-הלימה לאורך זמן , צפוי להתחולל שינוי : הפרט ישתנה ( בהתנהגותו החיצונית או בחוויותיו הפנימיות , ( יכוון את פעילותו לשינוי הסביבה , או יפרוש מסביבת העבודה הנוכחית . כמו לתאוריה של הולנד גם לתאוריה זאת של דאוויס ולופקוויסט יש אופרציונליזציה מפותחת , והמחקר חוזר ...  אל הספר
מכון מופ"ת