תאוריות התאמת תכונות (Trait Factor Theories)

מודל ההתאמה ( matching model ) הראשוני , כפי שהוצע על ידי פרסונס בתחילת המאה , ה-20 מבוסס על ההנחה כי לכל אדם מאפיינים ייחודיים , והוא הדין בכל סביבת עבודה , שגם לה מאפיינים ייחודיים משלה , ויש לשאוף לכך שהאדם יתאים לסביבה והסביבה תתאים לו . מהנחת תשתית זאת נפתחים שני נתיבי מחקר : מחד גיסא , הערכה של מאפייני הפרט ותכונותיו הקשורות לעבודה : נטיות , ערכים , כישורים , יכולות , אישיות , צרכים ועוד ; ומאידך גיסא , מיון ומדידה של מבנה , תרבות ואקלים של סביבות עבודה ושל מנגנונים העשויים להביא להתאמה רבה יותר בין אדם לסביבה . ( Betz , 2008 ) התאוריה הידועה ביותר בתחום זה היא " תאוריית התאמת תכונות" שפיתח הולנד , ( 1919-2008 ) המוצגת להלן . התאוריה של הולנד תרומתו של הולנד ( Holland , 1966 , 1973 , 1985 , 1992 , 1994 , 1997 ) למסורת של התאמת האישיות לסביבה שהציע פרסונס , הייתה בפיתוח השיטתי של טיפוסי אישיות תעסוקתית . על בסיס הנטיות , ההעדפות , האינטרסים וערכי העבודה של הפרט הציע הולנד לסווג את בני האדם לאחד מששת טיפוסי האישיות האלה : ריאליסטי , ( realistic ) חקרן , ( investigative ) אמנותי , (...  אל הספר
מכון מופ"ת