שער שני מעגל חיי הקריירה של יועצות חינוכיות

אפשר לומר כי פרנק פרסונס המציא לפני למעלה ממאה שנה את מקצוע הייעוץ כדי לסייע לאנשים " לבחור עיסוק , להכין את עצמם לקראתו , למצוא בו משרה ולבנות לעצמם קריירה מוצלחת" Jones , 1994 , p . ) . ( 288 מאז חלפו עשורים רבים , העולם השתנה , מושגים נעלמו ומושגים חדשים צצו . העיסוק התאורטי , המחקרי והיישומי בנושא הקריירה מעמיק ומתפתח , שכן העבודה מעצבת את חייו של הפרט , דבר הבא לידי ביטוי בזמן המושקע בה ובהשפעתה הרבה על הדימוי העצמי , על הדחף להישגים ועל תפיסת מעמדו של הפרט . ( Herr , 1997 ) העבודה מאפשרת לאדם לשתף פעולה ולתרום לקהילתו , והיא מקדמת את תחושת השייכות שלו באמצעות קישורו לקהילת עבודה מסוימת , שעמה הוא חולק אינטרסים וערכים משותפים . ( Flum , 2001 ) השינויים המהירים שהתחוללו בעולם העבודה , וכן העלייה בשיעור הנשים הלוקחות בו חלק ובמעמדן , השילוב ההדוק בין משפחה לעבודה , הערך החיובי שמייחסים עתה לשינויי קריירה במהלך החיים - כל אלה מרחיבים את חקר הקריירה המקצועית . ( Keeney , Boyd , Sinha , Westring , & Ryan , 2013 ) המושג " קריירה" מתייחס למכלול הרחב של הפעילויות והעיסוקים , ההתנסויות והב...  אל הספר
מכון מופ"ת