הייעוץ החינוכי בגיל הרך

הייעוץ החינוכי לגני הילדים בישראל הוא ענף שהתפתח ממקצוע הייעוץ והחל פורמלית משנת תשס"ב . אך כעשור לפני שהתקבלה ההחלטה על החלת הייעוץ החינוכי על גני הילדים בישראל , החלו לפעול בחסות האגף לחינוך קדם יסודי כמה יועצות חינוכיות לצד מפקחות גני הילדים באזורים שונים במתן שירותי ייעוץ לגננות . שירותים אלו ניתנו בעיקר סביב קשיים , מצבי סיכון ומשבר , והיועצות פעלו ללא קשר ביניהן וללא מסגרת מקצועית מסודרת ( ארם ודשבסקי , ; 2004 דשבסקי , . ( 2006 בתוך כך החלו להניח באוניברסיטת תל-אביב תשתית למגמה שתכשיר יועצות המתמחות בגיל הרך . על מנת לבחון את ההנחות שהניעו את ההיערכות לפתיחת ההתמחות בגיל הרך , נערך בשנת 2000 סקר צורכי גננות ( מכון אדמתי , , ( 2000 וכך נערכו שני מחקרים שהאירו את ממדי התופעה של בדידות הגננת ( לילך גנון , ; 2003 רויטל גנץ-אלוני , . ( 2003 גנץ-אלוני , שקיימה ראיונות עומק עם 16 גננות , מדווחת כי לצד תחושת הסיפוק הפנימית ממהות העבודה עצמה חשות הגננות בודדות בשטח . הואיל ומבנה עבודתן ( מעגל העבודה הפנימי ) מבוסס על קשר אינטנסיבי עם ילדים , הווייתן חסרה את תחושת השייכות ל"עולם המבוגרים ....  אל הספר
מכון מופ"ת