הייעוץ החינוכי בחינוך המיוחד

המוסד הראשון לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בארץ ישראל – תלמידים עם ליקויי ראייה – הוקם בירושלים בשנת . 1902 היה זה " בית חינוך עיוורים לבני ישראל" שיסד אברהם משה לונץ , הפועל עד היום ( לא במיקומו המקורי ) כמרכז קהילתי למתן שירותים מגוונים ( ביניהם גם שירותים פסיכו-סוציאליים ) לכבדי ראייה ולעיוורים . מאז אותם ימים חלו התפתחות והתרחבות מתמידות בשירותי החינוך המיוחד , בהיקף האוכלוסיות הנזקקות להם , בהגדרתן , במטרות החינוכיות ובמאפיינים הארגוניים-מערכתיים של המסגרת החינוכית ( אבישר , ; 2008 טורכספא וכהן , ; 2008 מרגלית , ; 1999 רונן , . ( 2007 העלאת ערכי השוויון והצדק החברתי על נס בעולם המערבי וקולו הנשמע ברמה של " עקרון הנורמליזציה" – ( Nirje , 1969 ) הקורא לתת לפרט בעל המגבלות זכות לחיים נורמליים בסביבה שתמעיט ככל האפשר להצר את צעדיו ולהגבילו – כל אלה הביאו להתחזקותה של הגישה ההומניסטית-חינוכית על פני הגישה המדעית-רפואית , והשפיעו על הבנת מהותו של החינוך המיוחד ועל יישומו הלכה למעשה . " חוק החינוך המיוחד" שנחקק בישראל בשנת 1988 עיגן לראשונה את התקנות ואת הנהלים בדבר זכותו של התלמיד לחינוך ...  אל הספר
מכון מופ"ת