הייעוץ החינוכי בחברה הערבית

העדר מערך מסייע מספק , התומך באבחון ילדים עם צרכים מיוחדים ובטיפול בהם – הקשיים מתחילים בשלב האיתור והאבחון ונמשכים בשלב ההשמה במסגרות המתאימות לצורכיהם של התלמידים . בהשוואה למגזר הממלכתי-יהודי קיימים פערים משמעותיים , הבאים לידי ביטוי בחוסר שוויון בהקצאת תקנים לסייעות ; במחסור בשעות שילוב ; במחסור במסגרות המתמחות בטיפול בליקויים רב-בעייתיים ( כגון : אוטיזם , ליקוי שמיעה , מחלות נפש (; בהעדר כלים אבחוניים מתאימים ובמחסור בפסיכולוגים וביועצים חינוכיים , שלהם תפקיד חיוני באיתור ילדים עם בעיות התנהגות ולמידה ובסיוע להם ( חאג - ' יחיא , . ( 2011 בני נוער ערבים רבים חשופים למצבי מצוקה וסיכון , כגון עוני , אבטלה , אלימות במשפחה , מחסור בדיור , שוטטות של נוער מנותק , נישואי מתבגרים ומתבגרות , אנאלפביתיות והתמכרות לסמים ( אבו-בקר , , ( 2008 ושיעור גדול יחסית מהם סובל ממצוקות בתחומים שונים ( בעיות חברתיות , רגשיות , בעיות בקשר עם ההורים וכדומה . ( התפתחות הייעוץ החינוכי במגזר הערבי בתחילת שנות השבעים , כעשור לאחר תחילת התפתחותו של הייעוץ החינוכי במגזר היהודי , החל להתפתח הייעוץ החינוכי במגזר ה...  אל הספר
מכון מופ"ת