הייעוץ החינוכי בחברה החרדית

על פי הנתונים הרשמיים החרדים הם קבוצת מיעוט המונה כיום 8 % כ- מכלל האוכלוסייה בישראל ( משרד ראש הממשלה , . ( 2012 החברה החרדית היא מקבץ של קהילות בעלות מסורות פרטיקולריות : הליטאים , חסידי פולין , ההונגרים , הירושלמים , חסידות חב"ד והחרדיות המזרחית , ובתוך קבוצות אלה יש חלוקות נוספות למגזרים ול"חצרות" בעלי אפיונים ייחודיים ( ליאון , , 2006 . ( 2007 המאפיינים המהותיים של החברה החרדית הם המחויבות ללימוד תורה , המחויבות למסורת של יהדות מזרח אירופה , המחויבות להלכה בפרשנותה המחמירה והקפדנית ועמדה אנטי-ציונית או לכל הפחות עמדה מסויגת כלפי המפעל הציוני ומדינת ישראל ( פרידמן ושלהב , . ( 1985 החברה החרדית הסתגרה לאורך השנים מפני השפעות הסביבה החילונית ; ההגמוניה של החילוניות והמודרניזציה נתפסות כאיום ( אלאור ונריה , ; 2003 . ( Scheneller , 1990 עם זאת , בשנים האחרונות אנו עדים לתהליכי שינוי בחברה החרדית , שלתוכה מחלחלים ערכים אינדיווידואליים , תפיסות חברתיות , היבטים של תרבות הצריכה , תרבות שעות הפנאי ותחומי קריירה ותעסוקה של החברה החילונית ( קפלן , . ( 2007 השפעות המודרניזציה באות לידי ביטוי ...  אל הספר
מכון מופ"ת