כיצד תופסים היועצים את ההדרכה הניתנת להם?

מדיווחיהם של היועצים החינוכיים שהשתתפו במחקרה של לזובסקי ( 2007 ) עולה כי הם תופסים את המדריכים ואת היועצים הבכירים כסמכות מקצועית הן בשל היותם ממונים עליהם מבחינה מקצועית והן בשל הניסיון והתמיכה שהם מספקים . מתוך 1 , 754 היועצות שהשתתפו בסקר היועצים הארצי ( ארהרד , ( 2008 השיבו כשליש ( 38 % ) כי הן מקבלות הדרכה מקצועית ( supervision ) באופן סדיר . בהשוואה לעשור הקודם מסתבר כי לא חלה עלייה משמעותית בשיעור היועצות המקבלות הדרכה : שיעורן אז עמד על 33 % כ- ( ארהרד , . ( 1998 כצפוי , בשנה הראשונה או השנייה לעבודה , שיעור היועצות המקבלות הדרכה הוא הגבוה ביותר ועומד על . 92 % כ- ככל שעולה מספרן של שנות הוותק כן פוחת שיעורן של מקבלות ההדרכה . כך , מבין היועצות שהן בעלות ותק של שלוש עד שש שנים , 36 % כ- בלבד מקבלות הדרכה באופן סדיר . מסגרת ההדרכה השכיחה היא קבוצתית . ( 72 % כ- ) בה בעת כמחצית מהיועצים נהנים מהדרכה אישית או משני סוגי ההדרכה גם יחד , ומספר המפגשים ( ביחס לשתי מסגרות ההדרכה ) עומד על ממוצע של כשני מפגשים בחודש . את ההדרכה האישית תופסות היועצות כבעלת תרומה רבה ורבה ביותר 77 % ) מן...  אל הספר
מכון מופ"ת