הכשרת המדריכים בשפ"י

מתוך העמקת הראייה האינטגרטיבית , המדגישה את חשיבותה של הבנת התהליכים לצד ידע בבניית תכניות התערבות , הוחלט בשנת תש"ע באגף ייעוץ ובאגף תכניות סיוע ומניעה לערוך רה-אורגניזציה של ההכשרה לתפקידי הדרכה בשפ"י . במקום שני קורסים שקוימו לפני כן נבנה סילבוס אחד כוללני , המכשיר את היועצים החינוכיים לתפקיד " מדריכי שפ"י" תוך התמחות בתהליכי הדרכה , בתהליכי סופרוויז'ן וכמובן תוך העמקה בתכנים ובתחומים של שפ"י . קורס הדרכה במבנה החדש מקנה ל"פרח ההדרכה : " התמחות בתורת ההדרכה בכלל ; התמחות בהדרכת סופרוויז'ן ; התמחות בהדרכה פרטנית וקבוצתית ; יישום תורת ההדרכה בתוכני שפ"י לתחומיהם השונים . הקורס הנמשך שנתיים חושף בשנה הראשונה את המשתתפים לתאוריות בהדרכה ומקנה תפיסות ומיומנויות בהדרכה . בו בזמן הם מתנסים בעבודה סדנאית וחווים תהליכי עיבוד ובדיקה אישיים ומקצועיים בנושאים של התפתחות אישית , תפיסת מנהיגות , פסיכולוגיה חיובית ורווחה נפשית . עיקר העבודה בסדנאות היא דינמית-תהליכית ומבוססת תהליכי התבוננות וצמיחה מקצועיים . נוסף על כך מוקנית תפיסת ההדרכה של שפ"י במצבי אובדנות , חירום ומשבר . בשנת הקורס השנייה מוק...  אל הספר
מכון מופ"ת