הדרכה במקצועות הטיפוליים

לשם התמודדות עם בעיות מורכבות הניצבות בפני אנשי הייעוץ והטיפול נדרשים יכולת חשיבה מסתעפת רב-ממדית ו"ארגז כלים" עשיר בכישורים ובמיומנויות . בהכשרה הראשונית במוסד האקדמי מוקנית התשתית בלבד , והמומחיות עצמה נרכשת תוך כדי התנסות בזמן אמת באמצעות התבוננות עצמית על העשייה , מודעות למחשבות ולרגשות ולקבלת החלטות . הפתיחות והנכונות לרפלקציה על תהליך למידה זה הן דרך מוכחת להתפתחות מקצועית אופטימלית , וההדרכה מקנה את המרחב שבתוכו מתקיימים תהליכים אלה Neufeldt , 1999 ; Ronnestad & Skovholt , 2003 ; Skovolt & Ronnestad , ) . ( 1992 תרומתו הייחודית של תהליך ההדרכה באה לידי ביטוי , בין היתר , בשיפור הכישורים הטיפוליים של המודרך , בקידום התפתחותו המקצועית , בניווט השירותים האיכותיים שיינתנו על ידו לנועץ ובהערכת הרמה הביצועית של המודרך . ( Studer , 2005 ) כמו כן היא מתבטאת בפיתוח יכולות , בהעלאת התחושה של תמיכה וביטחון , בסיפוק מהעבודה , במסוגלות עצמית , בהפחתת רגשות שליליים ( כגון בידוד ) ובהבניית הזהות המקצועית של איש המקצוע הטירון . ( Lambie & Sias , 2009 ) מבחינה היסטורית אפשר לסרטט כך את התהליך שב...  אל הספר
מכון מופ"ת