ומה בתכניות ההכשרה בייעוץ חינוכי?

כאמור , שלוש עשרה תכניות לתואר שני בייעוץ חינוכי קיימות בישראל , והשאלה המעניינת היא מהם קווי הדמיון והשוני ביניהן . שוורץ ( 2008 ) ראיינה 42 ראשי תכניות ואנשי סגל שפעלו באותה שנה , וערכה ניתוח תוכן של כל הסילבוסים בכל מוסדות ההכשרה . המסקנה העיקרית שאליה הגיעה היא כי קיימת ליבת הכשרה המשותפת למוסדות ההכשרה השונים . ליבה זו כוללת : קורסים מתודולוגיים – הנחלקים לקורסים העוסקים במחקר הכמותי או במחקר האיכותני ולקורסי מחקר כלליים ( קריאת מאמרים , היכרות עם עולם המחקר תוך התייחסות לגישות המחקר השונות . ( יש לציין כי ממחקרה של שוורץ עולה שבאוניברסיטאות מוצעים יותר קורסים מתודולוגיים בהשוואה למכללות . לימודים עיוניים – קורסים תאורטיים בתחום הייעוץ והפסיכולוגיה , כגון פסיכולוגיה התפתחותית , קוגניטיבית , חברתית , פסיכופתולוגיה וכדומה , שהם הבסיס העיוני המנחה את עבודת היועץ . מיומנויות בעבודת היועץ – קורסים העוסקים במיומנויות הריאיון המסייע , בעקרונות ההיוועצות ובעקרונות עבודה טיפולית , וכוללים מיומנויות פרטניות , קבוצתיות ומערכתיות . התנסות מעשית ( פרקטיקום , סטאז – ( ' בכל התכניות הסטודנטים נד...  אל הספר
מכון מופ"ת