הכשרה בייעוץ חינוכי

לשלב החברות הפרופסיונלי של הסטודנט הלומד ייעוץ חינוכי נודעת השפעה מעצבת על מכלול עמדותיו כלפי המקצוע . תכניות הלימוד המשלבות בין תאוריות לידע עיוני , בין מחקר להערכה , בין רכישת מיומנויות וכישורים לבין התנסות מובנית במערכת חינוכית , חושפות בפני הסטודנט את מגוון היבטיו של הייעוץ החינוכי . כל השפע האדיר של חוויותיו בתקופה זאת נבחן אל מול עולם הדימויים , הייחוסים והציפיות שלו עת נרשם ללימודים . בתוך כך מתחוללים בו תהליכי עיצוב של זהותו האישית והמקצועית . את בירורה וגיבושה של הזהות המקצועית האישית אפשר לדמות לתהליכי היווצרותה של מושבת אלמוגים : רובד דקיק שעליו נוסף עוד רובד דקיק אחד , עוד ועוד שכבות רדודות מצטברות אט אט לזהות מקצועית מגובשת . הבוגרים האחראים המלווים תהליך יצירה זה הם חברי הסגל האקדמי בקורסים השונים בתכנית ההכשרה . לנוכח הקריטיות של שלב התפתחותי זה שמורה למרצים ולמרצות שעמהם נפגש הסטודנט חשיבות מכרעת , ועל כן הם נקראים לעסוק ביוזמתם בתיווכן ובעיבודן של חוויותיו בתהליך המורכב של עיצוב זהותו המקצועית . אלה המופקדים על הכשרת יועצים ומנהיגות הייעוץ החינוכי ב"שדה" מודעים לחשיבות...  אל הספר
מכון מופ"ת