הכשרה והדרכה ליועצים חינוכיים

זהותה המקצועית של היועצת החינוכית מתגבשת בתהליך מתמשך , המתחיל לא אחת לפני ראשית ההכשרה הפורמלית ומתמשך , בעוצמה זו או אחרת , לאורך כל הקריירה שלה . לפרק הזמן שבו מוקנית ליועצת החינוכית ההכשרה למקצוע – החברות ( הסוציאליזציה ) הפרופסיונלי שלה – נודעת השפעה מכרעת על עיצוב זהותה המקצועית בשלב של " טרום הכניסה למקצוע . " במקצועות הסיוע כוללת ההכשרה שילוב של למידה תאורטית במסגרת קורסים אקדמיים ולמידה מעשית , המתבצעת תוך כדי התנסות בעבודה במסגרות רלוונטיות , על פי הרציונל האומר כי שני עולמות אלה משלימים זה את זה ותלויים זה בזה , וכפי שדורש מקצוע הייעוץ . מבנה תכנית הלימודים , חומרי הלימוד והתהליכים שהסטודנט נחשף אליהם ומשתתף בהם מייצגים את הסגל האקדמי , שבנה את הקורסים ואת ההתנסות בעבודה המעשית לפי צורכי הסטודנט , ציפיותיו החברתיות והידע שמצפים ממנו שירכוש לעצמו . ( Toombs & Tierney , 1993 ) בה בעת יש להבחין בין תכנית הלימודים הפורמלית , המפרטת את התכנים המוקנים ללומד וללומדת , לבין התכנית הסמויה , ה"אמיתית , " המיושמת בפועל . ( Portelli , 1993 ) זו האחרונה מייצגת את המסרים החבויים במגוון הי...  אל הספר
מכון מופ"ת