שנות האלפיים ואילך

בפרוס האלף השני המשיך הייעוץ החינוכי להתרחב ולהתפתח הן במתן שירותים לאוכלוסיות שלא נהנו מהם בעבר והן בתחומים חדשים ונוספים לאלה הקיימים . המגזר החרדי , ששעריו היו נעולים לחלוטין בפני מקצועות המערך המסייע ובתוכם גם הייעוץ החינוכי , פתח חריץ צר – שהלך והתרחב באטיות ובהתמדה – להכשרתם ולשילובם של יועצות ויועצים במוסדות החינוך שלו . אם כי הייעוץ החינוכי הוא נציג מובהק של התרבות המערבית , בעלת הערכים ההומניטריים והליברליים – שלא תמיד עולים בקנה אחד עם עולם הערכים השמרני של הציבור החרדי – פועלים כיום מאות יועצות ויועצים במערכת החינוך הזאת . מאפייני הייעוץ במגזר החרדי מייחדים אותו מן הייעוץ בכל המגזרים האחרים . ליועצים וליועצות העובדים בו יש ניסיון חינוכי עשיר בהוראה ובחינוך , והם ממשיכים – בצד תפקידם כיועצים – ללמד בהיקף משרה גבוה יחסית . מספר שעות הייעוץ המוקצה להם מועט , וגם העומס המוטל עליהם מבחינת מספר התלמידים שבאחריותם הוא קטן ( דולב , . ( 2010 כניסת הייעוץ לחברה החרדית מאפיינת את התרחבות הייעוץ למגזרים בעלי תרבויות אחרות ושונות . תהליכי ההתאמה בין הייעוץ החינוכי בזרם המרכזי של החברה לב...  אל הספר
מכון מופ"ת