שנות השמונים

בשנת 1980 הוקמה " אגודת היועצים החינוכיים בישראל , " ובל"ג בעומר באותה שנה נערך הכינוס המדעי הראשון של היועצים החינוכיים בשפ"י . הוועדה המכינה 5 כדוגמה מאוחרת לשנות השבעים להתגייסות מעין זו אפשר להביא את הפיגוע בדולפינריום בתל-אביב ביוני , 2001 שבו נהרגו ונפצעו עשרות תלמידות ותלמידים מבית הספר שבח-מופת , וצוותי הפסיכולוגים והיועצים נחלצו מיד לעזרת הנפגעים ובני משפחותיהם . של הכינוס הביעה את התקווה שהוא יתרום לגיבוש זהותם המקצועית של המשתתפים בו , ואכן הרצאת הפתיחה של פרופ' יעקב פרנקל , "קווים לדמותו של היועץ החינוכי , " נגעה ישירות בסוגיה נוקבת זו . ובכלל אפשר לומר שבראשית שנות השמונים נראו בייעוץ החינוכי ניצני גיל ההתבגרות המקצועי . בפרסום שהופיע אז , הייעוץ החינוכי בבית הספר ( קליגמן , , ( 1982 הוצגו מבנה שפ"י והמודל המקצועי של עבודת היועץ מן ההיבט התוכני ומן ההיבט המערכתי . בחוברת נכללו גם חוזרי המנכ"ל הנוגעים לייעוץ וסיכומי המסמכים הפנימיים שחיברו ועדות מקצועיות של היועצים הבכירים בשפ . "י שתי התפיסות שהופיעו בעשור הקודם – מניעה ראשונית והעצמת מורים – התבססו והעמיקו בעשור זה . תחומ...  אל הספר
מכון מופ"ת