שנות השבעים

עשור זה מתאפיין בהכרה שהתחזקה והלכה במערכת החינוך בקיומם של צרכים רגשיים , חברתיים והתפתחותיים אצל התלמידות והתלמידים בצד צורכיהם הלימודיים , ובמחויבות של בית הספר להתייחס אליהם . תובנות אלה הרחיבו והעמיקו את המוכנות להסתייע ביועצים ובפסיכולוגים . דבר זה בא לידי ביטוי בשנת , 1971 כאשר הוטלה על ד"ר קלמן בנימיני , כפסיכולוג הראשי של משרד החינוך , המשימה להקים – במקום היחידה לייעוץ והכוון – את השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ( שפ . ( "י לראש השירות החדש התמנה מר יוסף קולודנר , והוא עמד בראשו במשך עשרים ושבע שנים . מיד עם כניסתו לתפקיד הקים " ועדת היגוי , " שבאמצעותה ניהל את שפ"י במהלך כל השנים ההן . בעלי התפקידים הבכירים בהנהלת שפ"י באותם ימים הגיעו מארצות הברית , שם קיבלו את הכשרתם ואת ניסיונם המקצועי , ויש להניח שנכונה השמועה שהישיבות התנהלו בשפה האנגלית . במהלך שנות השבעים התרחב הייעוץ לכל הרמות במערכת החינוך , ובתוך כך התפתח במיוחד מערך הייעוץ לחינוך המיוחד . מספר היועצים גדל פי חמישה , מ-250 איש ואישה בתחילת העשור 1 , ל-250 לקראת סופו ( ויזנר , . ( 1983 אלא שהגידול היה בתחילה רק מספרי , ותפ...  אל הספר
מכון מופ"ת