התפתחות הייעוץ החינוכי בישראל

דיון בסוגיית זהותו של הייעוץ החינוכי בישראל מן הראוי שייערך תוך התייחסות לשני מאפיינים , שלהם נודעת השפעה מכרעת על התפתחותו בעבר , על זהותו המבוזרת בהווה ועל מגמותיו וסיכויי התפתחותו בעתיד . ראשית , הייעוץ החינוכי הוא " של משרד החינוך , " כלומר שייך לו בהיותו אחד מאגפיו . רובם המכריע של היועצים החינוכיים ( למעט קבוצה קטנה של כמאה יועצים בבתי ספר הנתונים לפיקוח משרד התמ"ת ) כפופים למשרד החינוך ונתונים לפיקוחו הישיר . משרד החינוך , ככל משרד ממשלתי , הוא גוף פוליטי . מדיניותו החינוכית והחלטותיו העקרוניות נגזרות ממטרות אידאולוגיות-פוליטיות ומיושמות מתוך היענות לדרישות פוליטיות . מדיניות החינוך , שנשענה בעבר על האידאולוגיה הכעין-שוויונית של מדינת הרווחה , נעה במהירות לעבר הפרטת שירותי החינוך כביטוי למדיניות הנוכחית של כלכלת שוק קפיטליסטית . בתוך כך המדיניות החינוכית מושפעת מעמדות השר המכהן ומהדגשים שהוא מבקש לקדם בתקופת כהונתו . פעילותם של השירותים הפסיכולוגיים והייעוצים מכוונת מאז ומתמיד לסייע למערכת החינוך להשיג את יעדיה . כלומר , עבודתם של היועצים נגזרת ממדיניות החינוך שמעצב שר החינוך , ...  אל הספר
מכון מופ"ת