זהותו של מקצוע הייעוץ החינוכי

בחינת זהותו של מקצוע בכלל ושל מקצוע הייעוץ החינוכי בפרט משמעה הערכת מידת הגיבוש או הדיפוזיות של הזהות המקצועית באמצעות המובחנות שלו ממקצועות סמוכים אליו . ככל שלעוסקים במקצוע , לאנשי המקצועות הסמוכים , למשלימי התפקיד ( המצויים בקשר עם המקצוע המסוים ועם מכלול המקצועות הסמוכים לו ) ולציבור הרחב יש תפיסה ברורה לגבי מאפייניו הייחודיים של המקצוע , אפשר לומר כי למקצוע יש זהות מגובשת יותר . התחבטות בסוגיות שונות – היסטוריות , סוציולוגיות , פוליטיות ואחרות – הקשתה בעבר ומקשה עד היום על מקצוע הייעוץ החינוכי ועל היועצים העוסקים בו , בגיבוש זהות מקצועית ברורה . במהלך השנים השתנה מעמד הייעוץ – ממשימה שהוטלה על מורים ועל בעלי תפקידים אחרים , שהוצאו מהכיתות על מנת לספק הכוון וייעוץ מקצועי לתלמידים , למקצוע שעל מנת לעסוק בו נדרשת הכשרה ברמת תואר שני . יתר על כן , הצרכים הפרטניים והחברתיים המשתנים במהירות מכתיבים את התפתחות התפקיד , שבו היועצים נדרשים שוב ושוב להגדיר מחדש את זהותם . ( Crosslin , 2006 ) הייעוץ החינוכי משתייך למשפחת מקצועות הסיוע , helping-ה , professions בתחום בריאות הנפש . ככזה , הממש...  אל הספר
מכון מופ"ת