זהות מקצועית (professional identity)

למושג זהות מקצועית אפשר להתייחס ברמה אינדיווידואלית-פרטיקולרית וברמה קבוצתית-קולקטיבית . על מנת להבהיר את המושג , שילווה אותנו במהלך הספר , נוכל להשתמש במודל האקולוגיה החברתית של ברונפנברנר . ( Bronfenbrenner , 1979 ) הזהות האישית מתקיימת ברמת המיקרו-סיסטם , כלומר בחלקיק החברתי הקטן ביותר – ברמת החוויה התוך-אישית והבין-אישית של הפרט . הזהות המקצועית מתקיימת ברמת המקרו-סיסטם , שכן כאן עסקינן במוסד חברתי המצוי בזיקה לארגונים ולמוסדות בסביבה שבה הוא מתקיים ופועל . יתר על כן , לזהות המקצועית יש משמעות ברמת המסו-סיסטם meso- ) , ( system שכן למקצוע כפי שהוא קיים ופועל במערכת אחת יש יחסי גומלין עם אותו מקצוע בסביבות חברתיות אחרות . הזהות המקצועית ברמה הפרטנית היא אפוא מרכיב בזהות העצמית של האדם , ומספקת תשובה לשאלה " מי אני , או מה אני , כאיש מקצוע " ? ( קוזמינסקי , . ( 2008 במישור האישי מדובר במשמעות שהפרט מייחס ל'עצמי' ( self ) שלו , בדימויו העצמי , בתפיסת הפרט את חייו ואת תפקידו המקצועי . הזהות המקצועית משמשת כמסנן או כעדשה , שמבעד לה אנשים רואים עצמם בעבודה ובזמן שהם מבצעים את תפקידם , כמ...  אל הספר
מכון מופ"ת