זהות

למושג זהות נקשר בראש וראשונה שמו של הפסיכולוג אריק אריקסון ( אריקסון , , ( Erikson , 1985 ; 1987 , 1968 שהציע את המודל בן שמונת השלבים , שבמרכז כל אחד מהם משימה התפתחותית שהפרט נדרש להתמודד עמה , תוך כדי יצירת קשרי גומלין עם הסביבה לשם התפתחות אישית , פסיכולוגית וחברתית תקינה . הצלחה בהשגת המשימה ההתפתחותית של כל שלב מאפשרת מעבר תקין לשלב הבא , בעוד התמודדות שלא עלתה יפה עלולה לגרום לתקיעות , להתפתחות לא תקינה ולאי יכולת להגיע למימוש הפוטנציאל , ובכך להקשות את הסתגלותו החברתית של הפרט . משימת השלב החמישי – המקביל לגיל ההתבגרות – היא גיבוש זהות עצמית , שמשמעו מתן מענה לשאלה " מי אני , " ובמושגיו של אריקסון ' זהות אגו' ego ) . ( identity בגיל ההתבגרות מתמודד המתבגר , אליבא אריקסון , עם מצב של בלבול תפקידים , של אימוץ זהויות שונות , של מבוכה וספק עצמי . הוא מצוי בתהליך של היפרדות מהוריו וחיפוש אחר דמויות משמעותיות בקבוצת השווים , שתסייענה לו בגיבוש זהותו . הזהות מתגבשת לא רק מתוך הזדהות עם הקבוצה וקבלת משוב ממנה , אלא גם על ידי התנסויות שונות שהמתבגר חווה כשהוא נוטל על עצמו תפקידים שונים ...  אל הספר
מכון מופ"ת