שער ראשון הייעוץ החינוכי - התפתחות וזהות

גיל חמישים במעגל חיי האדם – " גיל אמצע החיים" – מכונה בשם גיל העמידה , שכן בו האדם עומד על דעתו , אופיו , ייחודו ומקומו . זהותו , על כל היבטיה וממדיה , נעשית מגובשת וברורה הן בעיני עצמו והן בעיני זולתו והסביבה שבה הוא חי ופועל . ומהו גיל חמישים בחיי המקצוע ? האם מעגל חיי מקצוע דומה למעגל חיי אדם ? האם לגיל הכרונולוגי בחיי המקצוע יש משמעות דומה לזו של הגיל הכרונולוגי בחיי האדם ? האם בהגיעו לגיל חמישים מצפים מן המקצוע שיהיה בעל זהות מגובשת , ייחודית וברורה לו ולאחרים ? שאלה זו – הזהות המקצועית של מקצוע הייעוץ החינוכי בישראל בהגיעו לגיל חמישים – עומדת במרכזו של ספר זה . מהו מועד היוולדו של המקצוע " ייעוץ חינוכי ? " בשנת 1908 יזם פרנק פרסונס ( Parsons , 1908-1854 ) את פתיחת " המשרד להכוון מקצועי" ( Career Guidance ) בבוסטון , ארצות הברית . בישראל הושמעה הצהרת הכוונות על הולדת הרך הנולד ב-1960 על ידי מר עמי אסף , סגן שר החינוך דאז , אשר מסר מעל במת הכנסת כי " יש לבנות את ההכוון החינוכי ואת ההדרכה בבחירת מקצוע כתהליך מתמיד וממושך של עזרה ליחיד ... ההכוון יהא חלק מן הפעילות בבית הספר , ומבצעי...  אל הספר
מכון מופ"ת