פעילויות עם לוחות-זמן בגן

פעילויות אלה נועדו להגביר את המודעות של הסטודנטים למגוון הלוחות שבהם נעשה שימוש בגן , וכן למגוון השיקולים המביאים לבחירה בכל אחד מהם . במהלך הפרק הוצגו רעיונות רבים לעבודה עם לוחות-זמן שונים בגן . להלן מספר רעיונות נוספים , שרובם עשויים לשמש כרעיונות למחקר ולהערכת הלמידה בתחום . מטרתן של שלוש הפעילויות הראשונות היא להבהיר לסטודנטים את האופנים שבהם ילדים מבינים מושגי זמן ומשתמשים בהם . באמצעות הפעילות הראשונה והשנייה אפשר להתרשם מהשפעת השימוש בלוחות-זמן על איכותם של המסרים התקשורתיים שילדים מפיקים ביחס אליהם . מטרתה של הפעילות הרביעית היא להעריך את ההשפעה של שימוש בלוחות-זמן על זכירת אירועים . . 1 תפיסת הרצף והמיקום של אירועים בזמן הסטודנטים יכולים לתכנן שיחות עם הילדים שמטרתן להכיר אותם טוב יותר . לשם כך כדאי לבקש מהילדים להביא חפץ ( תצלום , מזכרת או ציור ) שקשור בחוויה שעליה הם רוצים לשוחח , כגון : אירוע שהיה בגן בשנה שעברה , חוויה בחופשת הקיץ או אירוע משפחתי בעבר הקרוב . תפקידו של החפץ הוא לתמוך בזכירת האירוע . במהלך השיחה כדאי לשים לב למידה שבה סדר ההתרחשויות נשמר , וכן לשימוש במילי...  אל הספר
מכון מופ"ת