תמונה ‭:7‬ ילד באלוני הבשן משווה בין כ"ז בניסן תשע‭) א"‬משמאל‭,(‬ שחל ביום ראשון בשבוע, לבין כ"ז בניסן תשע‭) ב"‬מימין) שחל ביום חמישי ‭ז"כ |‬ בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשנת תשע"א האירועים לציון יום הזיכרון נדחו ליום שני, כ"ח בניסן, כדי להימנע מחילול שבת בערב יום הזיכרון.