פרק ה: לוחות-זמן

בפרק זה נציע , כיצד להשתמש בלוחות-זמן ככלי המסייע בלמידה , מרחיב את התודעה ומקדם את ההבנה של מושגי הזמן אצל ילדים צעירים . תחילה נעמוד על מהותם של מושגי הזמן והאופן שבו הם באים לידי ביטוי בלוחות-זמן ; לאחר מכן נייחד תשומת לב ללוחות-זמן ככלי אורייני המקדם את הלמידה והחשיבה ; בסוף הפרק נתייחס לשימוש בלוחות-זמן ספציפיים בגן : לוח יומי , לוח שבועי , לוח חודשי ולוח שנתי ; הפרק ייחתם ברעיונות למחקר ולהערכת הלמידה בתחום .  אל הספר
מכון מופ"ת