מקורות

תובל , ח' ו-וולף , ד' . ( 1997 ) הגישה המתכללת מול גישת המיומנויות . הד הגן , . 134-139 , ( ב ) ס"ב תובל , ח' ובדרשי , ע' . ( 2003 ) אוריינות פנים רבות לה - תוכנית התערבות בתחום השפה על פי הגישה המתכללת . הד הגן , . 24-33 , ( ב ) ס"ח תובל , ח' . ( 2008 ) תרומת טקסטים גראפיים לא מילוליים להתפתחות אוריינית של ילדים צעירים - השלכות להכשרת מורים . במכללה , . 127-109 , 20 Anderson , J . M . ( 1996 ) . What does that little black rectangle mean ? Designing maps for the young elementary school child . In : C . H . Wood & C . P . Keller ( Eds . ) , Cartographic design : The theoretical and practical perspectives ( 124-103 ) . Chichester : Wiley and Sons . Biro , D ,. Freeman , R ,. Meade , J ,. Roberts , S . & Guilford , T . ( 2007 ) . Pigeons combine compass and landmark guidance in familiar route navigation . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 104 ( 18 ) , 7476-7471 . Blades , M . & Spencer , C . P . ( 1994 ) . The development of s'children abil...  אל הספר
מכון מופ"ת