תמונה ‭:6‬ מפת החלק המזרחי של העיר העתיקה בירושלים | שימו לב לכיפת הסלע המצוירת בכחול בחלק השמאלי העליון של המפה, ולחומת העיר המצוירות באופן ריאליסטי, במבט מהזווית.