מרחבים קוגניטיביים

הקוגניציה האנושית מתייחסת למגוון של מרחבים , בהתאם לתפקידים שיש להם בחיי האדם . בפרק זה נחלק את המרחבים לשלוש רמות של גודל , כך שכל רמה מזמנת ייצוגים שונים וכישורים שונים . חלוקה זו מתבססת על הטענה שהקוגניציה האנושית מעוגנת בחוויות ובתפיסות גופניות embodied ) . ( Lakoff & Johnson , 1980 ) ( cognition . 1 סביבת הגוף - במרחבים של סביבת הגוף הפרט חווה תחושות מבפנים ומבחוץ ומקבל משוב על תנועות הגוף ותנוחותיו . באמצעות כישורים פרופריוצפטיביים , המתאמים בין איברי החישה ותנועות הגוף , לומד הפרט מהן אפשרויות הפעולה של איבריו ומהן התחושות שנחוות בסיטואציות שונות . כתוצאה מכך הוא גם לומד איך לפרש פעולות ותחושות של אחרים . ( Tversky , 2008 ) . 2 הסביבה הקרובה לגוף - בסביבה הקרובה לגוף כלולים המרחבים שאותם ניתן לתפוס או שעליהם ניתן לפעול בלי לשנות מיקום ( למשל : ארון הבגדים או החדר . ( המרחבים שמסביב לגוף מעוגנים בשלושה צירים : 1 הנושא רחב מכדי שנוכל לדון בכולו . משום כך נתייחס בפרק זה רק לאותם התחומים הרלוונטיים לשימוש במפות . ( א ) כוח המשיכה מורה מה " למטה" ומה " למעלה , " לכן קל לאתר ולזכור מי...  אל הספר
מכון מופ"ת